شماره تماس 02171038222

پنکه BL-SF-101

پنکه BL-SF-101

توضیحات

پنکه BL-SF-101

جنس بدنه :فلز

داشتن تایمر 4 ساعته برای جلو گیری از اتلاف انررژی

ترکیبی از کیفیت کارایی و زیبایی

دمای خانه را از دور کنترل کن

اختیار تام در کار کرد با پنکه های بیشل

بروز بودن را با بیشل تجربه کنید

تجربه یک حس خوب در سکوت و آرامش

بیشل در تمامی مراحل به فکر شماست

تنظیم ارتفاع مورد نظر شما به راحتی