شماره تماس 02171038222

فرتوکار

فرتوکار BL-BF-122

ابعاد: 57*59*59 (cm) ظرفیت :70 لیتر


اطلاعات بیشتر
فرتوکار BL-BF-124

ظرفیت :70 لیتر


اطلاعات بیشتر
فرتوکار BL-BF-126

ابعاد: 57*59*59 (cm) ظرفیت :70 لیتر


اطلاعات بیشتر