شماره تماس 02171038222

Refrigerator

Twin refrigerator-freezer (inverter motor) bl-rt-103i-104i

Dimensions: 180 * 120 * 63 (cm) Body material: white


read more
Twin refrigerator-freezer (inverter motor) -Automatic ice maker

Dimensions: 180 * 120 * 63 (cm) Body material: white


read more
یخچال فریزر دو قلو(موتور اینورتر)-یخساز اتوماتیک