شماره تماس 02171038222

خردکن حرفه ای بیشل BL- CH – 007

خردکن حرفه ای بیشل BL- CH – 007

Description

خردکن حرفه ای بیشل BL- CH – 007

دارای کاسه پیرکس و استیل

1.8 litr

 

Four sharp stainless steel blades

دارای سه سرعت کند و تند

Detachable parts/Easy clean

Has a anti-slip base

 

 

Professional chopper bishel BL- CH – 007